Sčítanie obyvateľov 2021
– označíme „bez vyznania“

O čo ide?

V období od 15. februára do 31. marca 2021 sa koná na Slovensku sčítanie obyvateľov. Okrem iného to bude prieskum o tom, koľko ľudí sa hlási ku konkrétnej cirkvi alebo či sa nestotožňuje so žiadnou cirkvou. Nenechajme sa spliesť, nejde tu o osobnú vieru v Boha, ani o to, či ste pokrstení alebo či chodíte do kostola. Ide o náboženské organizácie – cirkvi. Čím viac občanov sa prihlási k cirkvám, tým viac budú môcť kňazi zasahovať do politiky, do tvorby zákonov a do práv iných ľudí. Budú si stále viac a viac nárokovať na neprimerané financovanie ich organizácií z daní nás všetkých, ktoré by mohli byť použité napríklad na zdravotníctvo, školstvo, dôchodky a pod. Náboženská viera je súkromná záležitosť človeka, ktorú mu nikto nikdy nevezme, a nie je odkázaná na žiadnu cirkev. Čítať ďalej >

Chcete pomôcť?

Pripravili sme letáky, ktorými chceme upozorniť ľudí na význam otázky vierovyznania pri sčítaní obyvateľov a jeho dôsledky. Budeme radi, ak nám pomôžete ich šíriť. Letáky si môžete stiahnuť tu:


Prihláste sa na newsletter

Zostaňte s nami v kontakte. Náš newsletter Vám bude pravidelne prinášať novinky o našich aktivitách.