21 + 5 dôvodov prečo označiť „Bez vyznania“ v sčítaní obyvateľov 2021

Sčítavanie obyvateľstva sa blíži. Je na každom z nás, ako budeme zaškrtávať kolónku „Náboženské vyznanie“, no je dobré sa pred týmto krokom ešte poriadne zamyslieť.

Ja (ako kedysi pokrstený katolík) zaškrtávam „bez vyznania“ a toto je mojich 21 dôvodov prečo (ak si veriaci, dôvody nájdeš nižšie):

21 dôvodov pre neveriacich (zdroj)

Rovnako ako cca. 77 % Slovákov nie som ochotný priamo finančne podporovať cirkev z vlastných peňazí. Preto, nezávisle od toho, či osobne verím alebo neverím v Boha, viem, že zaškrtnutie políčka „bez vyznania“ neovplyvní moju vieru či bezvieru, ale môže zásadne ovplyvniť to, aké množstvo mojich zdanených peňazí sa dostane do rúk organizácie, s ktorej krokmi nie len že nesúhlasím, ale ktorá v zásadných morálnych a etických bodoch koná PROTI MÔJMU PRESVEDČENIU. Čiže aj človek veriaci v „niečo tam hore“ a tvrdiaci: „V Boha verím, ale nepotrebujem k tomu cirkev“ by mal zvážiť zaškrtnutie kolónky „bez vyznania“, ak sa nestotožňuje s názormi cirkvi do ktorej ho uviedla rodina v dobe, keď bol ešte neschopný vlastného názoru.

Z tvrdenia RKC, že aj POKRSTENÝ ATEISTA musí zaškrtnúť jemu pridelenú cirkev (oznámené v pastierskych listoch) je vidieť, že im vôbec nejde o vieru, podporu ich presvedčení či aktívnej účasti na cirkevných činnostiach, ale len o obyčajné počítanie ovečiek, za ktoré získajú PENIAZE. (Netýka sa štyroch náboženských spoločností – bahájci, mormóni, jehovisti a Kresťanské zbory – z celkových 18 registrovaných, ktoré si od štátu nenárokujú ŽIADNU finančnú výpomoc a sú financované výhradne z príspevkov vlastných stúpencov – tu je vidieť, že aj tak sa dá, ak sa naozaj chce).

Nesúhlasím, že v ťažkej dobe, kedy sa všetci MUSÍME USKROMŇOVAŤ a pociťujeme dopad ekonomického prepadu nie je cirkev vôbec finančne ukrátená, ale naopak príspevok zo štátneho rozpočtu každým obdobím NARASTÁ. Som za to, aby sa každoročne investované desiatky miliónov do financovania duchovenstva (v súčasnosti 52 miliónov € s garanciou nárastu, z čoho väčšina ide len na mzdy početného kléru a chod cirkevných ústredí. Dotácie na kultúrne pamiatky, cirkevné školy či sociálnu a zdravotnú pomoc získavajú z ďalších zdrojov) venoval na dôležitejšie oblasti, než na mzdy OBROVSKÉMU POČTU DUCHOVNÝCH (spolu vyše 6000) rozširujúcim medzi ľuďmi mytológiu a povery. Tieto značné finančné zdroje by sa dali použiť na obnovenie ekonomickej stability, vzdelanie, sociálnu pomoc a zdravotníctvo.

Táto pridelená suma sa odvíja nie len od počtu duchovných, no zákonom, ktorý nadobudol platnosť 1.1.2020, aj OD POČTU VERIACICH. Tento údaj bude práve upravený na základe sčítania obyvateľstva.

Nesúhlasím s tým, aby cirkev okrem 52 miliónov € a ďalších dotácií zo štátu, úplne NETRANSPARENTNE hospodárila aj s obrovským množstvom ďalších príspevkov, ktoré navyše NEPODLIEHAJÚ ZDANENIU a ZVEREJNENIU (cirkevné zbierky, dary i poplatky za omše, svadby, krsty a pohreby). Nesúhlasím s tým, že aj keď je táto inštitúcia platená z daní všetkých ľudí, nemá za povinnosť vykazovať súborné štatistické údaje a nikto nemá prehľad o jej celkových príjmoch a majetku.

Nesúhlasím s tým, aby sa premiér krajiny počas krízového stavu RADIL S BISKUPMI o tom, ČI MÔŽE zatvárať kostoly. A pritom bez mihnutia oka a poradenia sa o alternatívnych riešeniach zatvorí reštaurácie, obchody, kultúrne podujatia či športoviská, ktoré JEDINÉ môžu týmito reštrikciami finančne trpieť a môže ich to zruinovať. Nechodenie do kostola finančný stav dotovanej cirkvi totiž neovplyvní. Zabrániť môže JEDINE potencionálnemu šíreniu nákazy. Cirkev má však také postavenie, že aj najvyšší predstavitelia štátu majú voči nim neprimeraný rešpekt.

Nepodporujem snahu cirkvi šíriť stredovekú dogmatickú demagógiu na školách zavedením povinne-voliteľných náboženských predmetov na úkor etickej výchovy, ktorá by sa mala dostať každému dieťaťu a nie len tomu, ktoré si nevyberie náboženskú propagandu. Som proti tomu, aby bolo deťom touto spiatočníckou organizáciou vtĺkané do hláv netolerantné učenie o „kultúre smrti“. Som za ÚSTAVOU GARANTOVANÉ odlúčenie cirkvi od riadenia štátu a teda i vplyvu na vzdelávanie, tvorbu zákonov a masmédiá.

Nemienim podporovať organizáciu, v ktorej mnohí kňazi otvorene podporovali fašizmus nie len v minulosti (omše na poctu Führera, otvorená podpora Mussoliniho, Tisov predaj slovenských židov a Rómov do koncentračných táborov atď.) ale i dnes podporujú strany s neonacistickými názormi, akou je napr. ĽSNS.

Ako sekularista chcem dať jasne najavo, že náboženské dogmy a povery nepatria do legislatívy a že AKÉKOĽVEK náboženstvo musí byť striktne oddelené od riadenia štátu. Štát tu má byť pre všetkých občanov a náboženstvá pre svojich veriacich. Neželám si, aby kňazi a biskupi nie len že odporúčali či neodporúčali voliť isté strany, ale čo je horšie, aby sa vyhrážali veriacim, že ak zvolia istých liberálov za politikov a štátnikov, tak sa dopúšťajú vážneho HRIECHU!!!

Nechcem, aby sa ďalej rozširovala inštitúcia, ktorá núti kňazov žiť v CELIBÁTE, čo vedie k neprirodzenej deformácii ich sexuality a tá ma za následok tisícky prípadov PEDOFILNÉHO sexuálneho zneužívania detí po celom svete.

Som proti organizácii, ktorá interne dokázateľne vedela o nespočítateľných pedofilných praktikách jej kňazov i menej zverejňovanom sexuálnom znevažovaní mníšok a pritom riešila tieto prípady VŽDY iba ututlávaním a až po prevalení na verejnosť (nie skôr) obyčajným presunom kňazov do iných oblastí, kde bežne pokračovali v tomto konaní. Nikdy tieto trestné prípady nenahlásila samovoľne, iba sa modlila a v málo prípadoch ospravedlnila, ak takéto podnety prišili zvonku.

Nesúhlasím so šírením dezinformácií o hriešnosti antikoncepcie, ktoré vedie v afrických krajinách k šíreniu pohlavných chorôb a to hlavne AIDS, na ktoré zomiera ročne obrovské množstvo ľudí. Pritom kondómy slúžia ako účinné profylaktické opatrenie práve voči šíreniu vírusu HIV. Navyše tieto dezinformácie vedú aj k tisíckam neželaných počatí (prevažne u mladistvých) z dôvodu nechráneného sexu.

Nemienim platiť organizácii, ktorá dlhé stáročia považovala ženy ZA MENEJCENNÉ a nehodné postavenia muža, čo sa tiahlo od prvých biblických textov až po dnešnú dobu, kedy stále cirkev nemieni dať ženám (rovnaké) právo kázať ako kňažky a už vôbec nie postupovať v prehnane veľkej cirkevnej hierarchii až na pápežské miesto.

Nesúhlasím s tvrdením cirkvi, že dve nemysliace, necítiace bunky v ženskom lone majú viac práva na život, než zdravotne ohrozená matka alebo že záujmy blastocysty sú nad záujmami dieťaťa s poranením miechy. A to len na základe nevedeckého náboženského tvrdenia, že akási duša vstupuje do týchto buniek hneď po oplodnení (ignorujúc problém delenia buniek pri dvojčatách či následnej syntéze pri chimére). Preto na rozdiel od cirkvi podporujem progresívny výskum na kmeňových bunkách, ktorý umožní ZACHRÁNIŤ MILIÓNY ŽIVOTOV a plne podporujem ženy, ktoré sa v počiatočnom štádiu rozhodnú ukončiť tehotenstvo. A to hlavne a bezvýhradne po znásilnení, v ťažkej životnej (hoci aj sociálno-ekonomickej) situácii či pri ohrození zdravia matky či dieťaťa (napr. narodení s genetickou poruchou).

Cirkev sústavne znevažuje homosexuálov a nazýva ich MENTÁLNE CHORÝMI, či považuje ich orientáciu za HRIEŠNU a hodnú zatratenia. Nehodlám podporovať spiatočnícku a HOMOFÓBNU organizáciu.

Nesúhlasím s tvrdením cirkvi, že človek nie je pánom svojho života a preto nesmie v prípade neskutočného utrpenia pri prežívaní posledných dní svojho ťažkého života postihnutého nevyliečiteľnou chorobou ukončiť svoje utrpenie. Nesúhlasím s postojom tejto organizácie proti EUTANÁZII, ktorá v prípade nevykonania na trpiacom domácom maznáčikovi je považovaná za NEHUMÁNNY KROK, no v prípade človeka je trpiacim ZAKAZOVANÁ.

Nechcem dať už ani cent organizácii, ktorá získala v stredoveku nehorázne bohatstvo (ktoré katolícki turisti tak radi obdivujú pri návšteve Vatikánu) práve oberaním tých najchudobnejších a najbiednejších ľudí tým, že od nich vymáhala peniaze na ODPUSTKY za záchranu ich duší či duší ich blížnych.

Nechcem podporovať organizáciu o ktorej viem, že (aj napriek priznaniu si týchto chýb a oficiálnemu ospravedlneniu sa) ak bola v minulosti pri bezhraničnej moci, tak ju využívala na KRIŽIACKE VÝPRAVY a NÁBOŽENSKÉ VOJNY voči moslimom, ortodoxným kresťanom či protestantom, INKVIZIČNÉ SÚDY voči opozícii a kritikom cirkvi či Vatikánu (vrátane zabitia G. Bruna či J. Husa), SPOMAĽOVANIE POKROKU a prenasledovanie mysliteľov i pálenie ich diel, PERZEKÚCIE a UPAĽOVANIE údajných čarodejníc na hranici.

Nechcem podporovať organizáciu, ktorá v koloniálnej dobe násilne a často veľmi kruto ŠÍRILA SVOJE EVANJELIUM nie len v Číne, Indonézii, Afrike či Južnej Amerike, ale aj mnohých iných oblastiach celého sveta a zničila množstvo kultúr (napr. aj celú mayskú kultúru a nespočetné záznamy o nej) a s misionárskou činnosťou naďalej POKRAČUJE DODNES pri infiltrovaní sa do odľahlých domorodých kultúr.

Nechcem podporovať organizáciu, ktorá straší malé deti vymysleným posmrtným PEKLOM bez štipky dôkazu. Straší ich výmyslom VEČNÉHO OHŇA A ZATRATENIA, keď čo i len pomyslia na hriešne myšlienky, či budú masturbovať. Preto nechcem mať nič spoločné s organizáciou, ktorá má na svedomí nočné mory a traumy miliónov detí vyrastajúcich vo fundamentálnej viere.

Nechcem, aby finančnú podporu dostávala inštitúcia, ktorá využíva osobné spovede či zastrašovanie očistcom (a donedávna aj limbom) na riadenie prestrašených ľudí a finančnú podporu (kedysi odpustky, dnes omše za zosnulých – aby duša nebožtíka postúpila v očistci bližšie k nebesiam).

Napriek dobročinnej práci, ktorú vykonáva (využívaním darov od ľudí a nie predajom vlastných majetkov), existujú sekulárne organizácie, ktoré sú v pomoci a investovaní výrazne transparentnejšie a efektívnejšie a preto som radšej za finančnú podporu týchto organizácií.

5 dôvodov pre veriacich

Ak ste veriaci a súhlasíte s Ježišovým postojom k svetským statkom, vyjadrite to pri Sčítaní obyvateľov a vyznačte „Bez vyznania“, prípadne „Iné“.

Sám Ježiš chcel, aby bola viera osobnou záležitosťou. Cirkvi sa však ňou vystatujú, častokrát až nevkusným spôsobom, a využívajú na to peniaze z našich daní.

„A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho prosili.“ – Matúš 6,5-8


Ak ste veriaci a súhlasíte s Ježišovým postojom k prezentovaniu viery, vyjadrite to pri Sčítaní obyvateľov a vyznačte „Bez vyznania“, prípadne „Iné“.

Ježiš vedel, že štátne dane a viera alebo cirkev nemajú mať nič spoločné. Napriek tomu sú na Slovensku cirkvi financované z daní všetkých a cirkvi sa za toto vôbec nehanbia.

On však prehliadol ich lesť a povedal im: „Ukážte mi denár! Čí obraz je na ňom a nápis?“ Oni odpovedali: „Cisárov.“ Tu im povedal: „Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu!“ – Lukáš 20,23-25

Ak ste veriaci a súhlasíte s Ježišovým postojom k financovaniu cirkvi, vyjadrite to pri Sčítaní obyvateľov a vyznačte „Bez vyznania“, prípadne „Iné“.

Cirkvi patria na Slovensku k jedným z najbohatších organizácii. Netypické nie sú ani honosné fary alebo okázalé životy kňazov.

„Ľahšie je veľblúdovi prejsť cez ihelné ucho ako bohatému vojsť do kráľovstva Božieho.“ – Marek 10,25

Ak ste veriaci a myslíte si, že by cirkev mala majetok využívať na pomoc chudobným a nie ho ešte rozširovať z našich daní, vyjadrite to pri Sčítaní obyvateľov a vyznačte „Bez vyznania“, prípadne „Iné“.

Aj človek s minimálnou mzdou zo svojich daní priamo prispieva na chod cirkví na Slovensku. O takýchto ľudí sa pritom Ježiš zaujímal primárne a určite by nechcel, aby v jeho mene prichádzali o zdroj obživy.

„On uprel oči na svojich učeníkov a hovoril: „Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo. Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení. Blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať. Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť, keď vás vylúčia spomedzi seba, potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka. Radujte sa v ten deň a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi! Veď to isté robili ich otcovia prorokom. Ale beda vám, boháči, lebo už máte svoju útechu! “ – Lukáš 6,20-24

Ak ste veriaci a nepáči sa vám, že chudobní ľudia povinne financujú cirkvi, vyjadrite to pri Sčítaní obyvateľov a vyznačte „Bez vyznania“, prípadne „Iné“.

Ježiš chcel, aby ľudia, ktorí ho nasledujú, svoj majetok rozdali chudobným. Cirkvi ho namiesto toho neustále rozširujú aj cez povinné financovanie z daní nás všetkých.

„Ježiš mu odpovedal: Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj svoj majetok, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma.“ – Matúš 19,21

Ak ste veriaci a súhlasíte s Ježišovým postojom k svetským statkom, vyjadrite to pri Sčítaní obyvateľov a vyznačte „Bez vyznania“, prípadne „Iné“.

Zavrieť

Web obsahuje cookies. Prevádzkovateľ webu nezbiera žiadne osobné údaje, ak nie ste registrovaný. Web obsahuje prvky tretích strán. Viac k: Ochrana osobných údajov a cookies